Šaukiamas aštuonioliktasis bankrutavusios akcinės bendrovės "Kauno tiekimas" kreditorių susirinkimas

2017-08-24

2017 m. rugsėjo 5 d. 9.00 val. bankroto administratoriaus iniciatyva šaukiamas bankrutavusios akcinės bendrovės "Kauno tiekimas" kreditorių susirinkimas.

Visa su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusi informacija pateikiama kreditoriams pagal atskirą el. paštu info@bankrotobiuras.lt atsiųstą prašymą.

atgal į informaciją